Archive for January, 2009

Jangan Bawa Mati Ilmu Amatir Radio Mu

Posted by: Rivai on January 29, 2009

Penyakit Lupa Adalah Rahmat

Posted by: Rivai on January 18, 2009

Ngumpul Lagi

Posted by: Rivai on January 11, 2009